Iamway Earn Unlimited Money just by Investing only 300 (Account activation process)

माझ्या अगोदरच्या पोस्ट (iamway full plan explanation) मध्ये सगळी माहिती दिली होती… आता ह्या पोस्ट मधी आपण account कशे Open आणि Activate करायचे ह्याबद्दल बोलू…

तुम्हाला तुमची Refferral link मिळण्यासाठी तुम्हाला तुमचे account activate करावे लागते.
Account उघडणे हि खूप सोपे आहे. पहिल्यांदा मी लिहिलेली सगळी प्रोसेस वाचा… आणि मगच account उघडा..

 

Account opening process

 

  • तुम्हाला homepage दिसेल.. त्यात create new account वर click करा

Create account

 

 

  • सगळी माहिती भरा… Plan 300 चा निवडा.(जर तुम्हाला पटले कि हा business खरच चांगला आहे तरच पुढच्या level ला upgrade करा)

 

  • ePin हा column मोकळाच राहू दे.

iamway plan

 

  • आता create account वर click करा..

 

  • तुमचे account create झाले कि परत एकदा तुम्ही भरलेल्या USERNAME आणि PASSWORD ने परत Login करा.

 

  • तुमची सगळी माहिती आणि बँक ची माहिती भरा..आणि save करा…

 

 

आता तुमचे account create झाले… पण जोपारेयंत तुम्ही पैसे भरत नाही तोपारेयंत ते Activate होत नाही..

 

Account activation Process

  • Image मधी ज्या दोन बँक ची माहिती दिलेली आहे. त्यापैकी कुठ्ल्याप्न एका बँक च्या account वर 300 रुपये भरा..

iamway payment details

 

  • पैसे भरून झाल्यावर त्याचा screenshot घेऊन ठेवा.. नाहीतर मग त्याचा Reference number..

 

  • खाली image मधी जशी माहिती दिसत आहे तशी तुमची माहिती भरा आणि (+91-973-436-5983) ह्या number वर पाठवा..

 

  • थोड्याच वेळात तुमची ID Activate होईल

1 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *